Gjør det enklere for flere å delta i vinteridrett

Å delta i vinteridrett, nesten uansett hva slags idrett du vil være med i, koster penger. Dette er ikke tilfelle med de fleste sommeridrettene. Her kan du klare deg med mye mindre investeringer, så lenge du er amatør. Mange kommuner har også lagt til rette for at frivillige lag kan tilby låneutstyr av det man måtte ha behov for. Slike ordninger er ikke kommet like bra i gang for vinteridrett.

Mange forskjellige skostørrelser

En av de største utfordringene knyttet til vinteridrett er at folk er avhengig av sko som passer. Skisko, skoen på skøyten, sko til snowboard; dette blir mange skopar når man begynner å telle opp. Videre trenger man flere sko i samme størrelse ettersom det gjerne er flere barn i samme aldersgruppe som trenger å låne utstyr for å drive med aktiviteter sammen.

Dette er en stor utfordring spesielt i forhold til plass. Skoene er kraftigere enn vanlige sko, noe om krever at hyllene er brede og stor høyde mellom hver hylle. En stor hall, lagerbygning eller lignende er påkrevd. Det må også være enkelt å finne frem til de rette størrelsene. En organisatorisk utfordring.

Investeringsbehov

Det koster å kjøpe inn utstyret, samt lagerplass. Så dette innebærer en stor investering før noen kan få nyte godt av det. En slik investering er ikke enkelt å forsvare. Et annet problem er de store avstandene i Norge, som krever flere lagerhaller på flere steder. En trang kommuneøkonomi åpner ikke for slike investeringer.

Private har satt opp noen tilbud, men da er det i all hovedsak snakk om at brukeren må leie utstyret. Å dra til fjells, besøke et skianlegg er allerede en økonomisk utfordring for mange familier. Legger du til utgiften knyttet til leie av utstyr, kan det være nok til at den samlede utgiften blir for høy.

Et stort aktiveringsbehov i befolkningen

Jeg vet at jeg burde bevege meg mer. Jeg kommer hjem fra jobben, setter meg godt i sofaen og finner frem nettbrettet. Så går det noen timer med surfing, litt strategispill, litt tjuett og gjerne med litt snacks på bordet. Ikke sunt, men det er jo det enkleste.

Våren og sommeren er jeg stort sett enkel å få opp av sofaen. Det er enkelt å bli med venner på en skogstur, spille fotball på en bane eller gjøre noe annet. Alt som kreves er gode sko og kanskje en ball.

På vinteren, spesielt etter at snøen har lagt seg, synes jeg det er umulig å komme i gang. Stier er fylt med snø, og hvis man ikke har det rette utstyret er det lett å sitte hjemme.

Jeg synes personlig at det er vanskelig å forsvare investeringen i slikt utstyr ettersom noen vintre er snøfattige. Det blir fort mange tusen i den første investeringen og slik jeg bor er det vanskelig å få plass til ski. Jeg vil gjerne ha flere valgmuligheter, noe som selvsagt innebærer større investeringer.

Jeg er ikke alene i dette, og mange sliter med økonomien. Dessverre er det også slik at mange av de som sliter mest med økonomien, også sliter med helsen og med å være aktiv og sosial. Spesielt er dette et problem om vinteren. Derfor bør staten gå inn og hjelpe å utjevne forskjellene.

Byttedager og brukt utstyr

Heldigvis er det flere frivillige organisasjoner som ser behovet og de har begynt å organisere forskjellige byttekvelder og annet. Målet er at flere skal få tilgang til utstyr, og ikke minst; at ikke utstyret skal stå og støve ned i et hjørne. Det bør brukes.

Det er også noen organisasjoner som har begynt å samle inn brukt utstyr. De rengjør utstyret, reparerer det hvis det er nødvendig og gjør et tilgjengelig for alle. Utfordringen er igjen plassen og ikke minst, mengden.

Noen steder har de valgt å la lageret stå åpent, fritt frem for folk å hente det de trenger. Dette stiller høye krav til ærlighet og folks ansvarsfølelse. Noen steder går det veldig bra, mens andre steder blir lageret tømt av uærlige sjeler. Det har også vært tilfeller med hærverk.

Heldigvis er dette mindretallet. Folk er stort sett ærlige og så lenge organisasjonen kun tar imot brukt utstyr, er det ikke snakk om stor økonomisk risiko. Dermed kan organisasjonen fri til folks ærlighet og ta sjansen.

Mest på bygda

I de store byene kan det være vanskelig å få tilgang til skiløyper og utforbakker. Så behovet for lagring er ikke like stort, noe som er positivt fordi plassen er mer begrenset i byen. Ute på bygda er naturen lettere tilgjengelig og det er her mange frivillige har satset på å opprette lagerplasser for gratisutstyr. Her er det også slik at mange kjenner hverandre og det kan være enklere å holde hverandre ærlige. Det kan også være enklere å få plass til lagring og annet man trenger på bygda.

© 2021 Brekick